Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Keitä olemme

YHTEYSTIEDOT
Rekisteriasioista vastaava henkilö Tuija Tienhaara.

Mökkikylä Vanha Mylly Oy (2324050-9)
Luovankyläntie 95
64350 KARIJOKI
p. 050 365 7735
varaus@vanhamylly.info

Verkkosivustomme osoite on: http://www.vanhamylly.info

Mitä henkilötietoa keräämme ja miksi

Kommentit

Kun sivuston käyttäjät jättävät kommentteja sivustolle, keräämme kommenttilomakkeessa olevat tiedot, sekä käyttäjän IP-osoitteen ja selaimen versiotiedot roskaviestien tunnistamisen helpottamiseksi.

Kun vierailijat jättävät kommentin tälle sivustolle keräämme tiedon, joka on näkyvissä kommentointikentissä, IP-osoitteen sekä selaimen versioon liittyvät tiedot. Sähköpostiosoitteesta luotu anonymisoitu hajautustieto (hash) voidaan lähettää Gravatar-palveluun, jotta tiedetään onko kommentoija palvelun käyttäjä. Gravatar-palvelun tietosuojaseloste löytyy osoitteesta https://automattic.com/privacy/.

Evästeet

Jos jätät kommentin sivustolle, voit valita nimen, sähköpostiosoitteen ja url-osoitteen tallennuksen evästeeseen. Tämä toiminto lisää käyttömukavuutta, koska lomaketta ei tarvitse täyttää jokaisella kerralla uudelleen kommenttia lisätessä. Evästetieto poistetaan selaimesta vuoden kuluttua.

Mikäli sinulla on tili ja kirjaudut sivustolle asetamme väliaikaisen evästeen, joka päättelee tukeeko selaimesi evästeitä vai ei. Tämä eväste ei sisällä henkilötietoa ja se poistetaan kun selainikkuna suljetaan.

Kun kirjaudut sisään asetamme useita evästeitä, jotka tallentavat kirjautumis- sekä näyttöasetuksesi. Kirjautumisevästeet poistetaan kahden vuorokauden kuluessa, näyttöasetuksiin liittyvät evästeet poistuvat vuoden päästä. Mikäli valitset “Muista minut” kirjautumisen yhteydessä, kirjautumistietojasi säilytetään kahden viikon ajan. Mikäli kirjaudut ulos, kirjautumiseen liittyvät evästeet poistetaan samassa yhteydessä.

Mikäli julkaiset artikkelin tai muokkaat olemassa olevaa tallennamme selaimeen evästeen, joka sisältää muokattavan artikkelin ID:n. Eväste vanhenee yhdessä vuorokaudessa.

Muilta sivustoilta upotettu sisältö

Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.

Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.

Toimialaan liittyvä lainsäädäntö

Tietosuojalaki (2018/1050), Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus), Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n mukainen tietosuoja- ja rekisteriseloste​ sekä Laki Majoitus- ja ravitsemistoiminnasta (2006/308).

Päivitetty 11.3.2023

Rekisterin nimi
Asiakasrekisteri Vanha Mylly

Rekisterin pitäjä
Mökkikylä Vanha Mylly Oy
Luovankyläntie 95
64350 KARIJOKI

Rekisteriasioista vastaava henkilö Tuija Tienhaara, varaus@vanhamylly.info.

Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus
Kerättäviä henkilötietoja käytetään mökkien vuokraamisen mahdollistamiseen, asiakassuhteen ylläpitoon ja hoitoon sekä vuokraamisen edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen. Emme ylläpidä sähköistä asiakasrekisteriä. Emme käytä tietoja markkinointitarkoitukseen.

Rekisteriin kerättävät henkilötiedot
Yhteystiedot:

Nimi
Henkilötunnus
Kansalaisuus
Osoite
Asiakastiedot:

Vuokra-ajankohta
Majoittumisen tarkoitus
Säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja hankitaan asiakkaalta. Asiakas ilmoittaa itse tietonsa matkustajailmoituksella vuokrauksen yhteydessä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Laki Majoitus- ja ravitsemistoiminnasta (2006/308) 8§.
Tietoja ei luovuteta edelleen EU:n tai Euroopan ulkopuolelle.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.​ Matkustajailmoitukset ja -tiedot säilytetään yhden vuoden ajan matkustajailmoituksen allekirjoittamispäivästä, minkä jälkeen ne hävitetään.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Tiedot säilytetään mapissa, lukollisessa kaapissa. Emme ylläpidä sähköistä asiakasrekisteriä.

Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tietojen korjaamista
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa.

Kirjallisen pyynnön jälkeen lähetämme ohjeistuksen tunnistautumiseen sähköpostitse. Tunnistautumisen jälkeen toimitamme tiedot kohtuullisen ajan kuluessa.

Muut henkilötietolain käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja. Tälläinen kielto voidaan milloin tahansa antaa kohdassa 2 mainitulle henkilölle.

YHTEYSTIEDOT
Rekisteriasioista vastaava henkilö Tuija Tienhaara.

Mökkikylä Vanha Mylly Oy (2324050-9)
Luovankyläntie 95
64350 KARIJOKI
p. 050 365 7735
varaus@vanhamylly.info