valitukset

Kaikki lomakohteeseen liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava viipymättä niiden aiheen ilmaannuttua varauksen aikana numeroon
050 3657735 tai 0400 603 785.

Mikäli asia ei tule korjatuksi, asiakas voi tehdä kirjallisen valituksen.
Tämä tulee tehdä kuukauden kuluessa varauksen päättymisestä.
Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Jos neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, riidat ratkaistaan Kauhajoen käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.